SSG On Site
case
Svensk industri har som mål att alla ska komma hem i samma skick som när de gick till jobbet. Eller bättre. För att lyckas med det krävs ett tydligt och långsiktigt säkerhetsarbete. En del i det arbetet handlar om att dra nytta av digitaliseringens framfart för att hitta nya, snabbare och bättre sätt att nå ut med information.

Utmaningen

SSG och industrin har länge vetat att entreprenörer, och annan personal som inte är heltidsanställda, är extra svåra att nå med säkerhetsinformation. Fortfarande används tryckt media i stor utsträckning, något som är både långsamt och ineffektivt. De såg ett stort behov av en lättanvänd, mänsklig och rolig digital tjänst som entreprenörerna vill återvända till och som kan hålla dem uppdaterade.

Processen

Tillsammans med SSG samt representanter från industrin utforskade vi hur en tjänst kan ta en naturlig plats för viktig säkerhetsinformation, samtidigt som det är ett ställe som deltagarna dagligen återvänder till. Via workshops, med utgångspunkt i användarupplevelsen, fick vi en bra insikt och förståelse för kundresan. En pilotversion, som testades under en vecka på ett storstopp hos Metsä Board Husum, skaffade oss ytterligare förståelse för anläggningarnas och entreprenörernas behov och låg sedan till grund för den skarpa versionen. En av alla insikter var hur något på ytan trivialt som en lunchmeny kan fungera som indragare till appen och på köpet göra deltagarna mycket mer säkerhetsmedvetna.

Lösningen

SSG On Site är en mobilapp som låter industrianläggningar nå ut till entreprenörer med relevant säkerhetsinformation på ett snabbt och effektivt sätt. Appen låter entreprenörer enkelt välja vilken anläggning de befinner sig på för tillfället och ger dom tillgång till aktuell och uppdaterad information. Anläggningarna administrerar själva sitt innehåll och kan skapa nyheter, säkerhetsinformation, kartor och kontaktlistor specifikt för sin egen organisation.

Resultatet

On Site används idag, ett år efter lanseringen, av mer än 30 stycken anläggningar, och fler är på gång. Den har tagits emot oerhört väl av både industrin och entreprenörer och har redan blivit något av en branschstandard. Appen utvecklas kontinuerligt med ny funktionalitet tillsammans med entreprenörer, anläggningar samt SSG för att även i fortsättningen vara relevant.

Det här är ett otroligt bra och lättanvänt verktyg för att få ut livsnödvändig säkerhetsinformation, liksom nyheter om viktiga händelser på bruke

Arvid Sjöström, Vallviks bruk

Det glädjer oss att många verkligen har tittat på våra informationssidor – utöver den alltid lika populära lunchmenyn

Helena Davidsson, Stora Enso

Läs mer

https://www.ssg.se/vart-utbud/tjanster/ssg-on-site/
https://www.ssg.se/bli-inspirerad/kundcase/lyckad-lansering-av-ssg-on-site-pa-skoghall/
https://www.ssg.se/bli-inspirerad/kundcase/okad-sakerhet-pa-vallvik-med-hjalp-av-ssg-on-site/